×

Ziołowe Siedlisko

Ikony

Ikona pochodzi z greckiego słowa 'eikon’ i oznacza obraz. Może być przedstawiana zarówno w formie malowideł na desce, mozaik, fresków, jak też miniatur. W naszej pracowni wykonywane są głównie ikony na desce i kamieniu.

Ustalono, że ikona nie jest zwykłym obrazem, a powielanym przez człowieka odbiciem boskiego archetypu, dlatego ma ściśle określony wzorzec wynikający z tradycji. W prawosławiu ikony traktowane są na równi z Pismem Świętym i „spisane” przez malarza, który „pisze” i „przepisuje” te same obrazy jak księgę, nie pozwalając sobie na swobodę interpretacji, tak by dochować wierności oryginałowi i nie odbiegać od określonego od wieków kanonu. Ikony przedstawiają Bogarodzicę, Pantokratora – Jezusa Chrystusa, świętych i proroków. W zbiorowych scenach przedstawiają najważniejsze święta liturgiczne.
W naszej Pracowni są dostępne ikony na desce i kamieniu, można je również zamawiać. Czas oczekiwania – zależnie od złożoności ikony i wielkości, a także z uwagi na proces pisania obrazu trwa od jednego do czterech miesięcy.

☰ menu