×

Ziołowe Siedlisko

Obrazy

Obrazy Vedic Art są to obrazy energetyczne na podłożu płóciennym (bawełna/len), malowane akrylem, temperą, pastelami, wykończenie końcowe werniksem.
Obrazy emanują szczególną energią, która harmonizuje i balansuje otoczenie.

Jestem nauczycielem Vedic Art. Ten szczególny sposób malarstwa przekazał Curtowi Kallmanowy (szwedzkiemu malarzowi) Maharishi Meseh Joga – twórca medytacji transcendentalnej.

Z przekazów duchowych wiemy, że obrazy Vedic Art integrują duchowy i fizyczny wymiar człowieka. Służą w osiągnięciu pełni duchowej, cielesnej i materialnej. Poprawiają przepływ energii poprzez wprowadzenie ładu i harmonii do przestrzeni fizycznej (zewnętrznej), i duchowej (wewnętrznej). Rozbudzają wrażliwość i samoświadomość, pobudzają siły i energie tkwiące w odbiorcy.

☰ menu